Kwaliteit door kennis

We zijn er trots op dat we wereldwijd leidend zijn in kennis over de productie van champignonsubstraten. Kennis die we tot waarde brengen in stabiele en betrouwbare compost van hoge kwaliteit. De beste basis voor goede teeltrendementen.

CNC Grondstoffen heeft een eigen laboratorium én een kwaliteits-afdeling. Met de onderzoeksresultaten en de innovaties die daaruit voortkomen, werken we aan het verder versterken van de concurrentiepositie van onze klanten. Via onze Quickscan monitoren we bij klanten (op vrijwillige basis) teelt- en opbrengstgegevens. Deze gegevens koppelen we aan de productie- en procesgegevens van onze tunnelbedrijven. Dat levert een schat aan informatie op voor verdere optimalisatie en kwaliteitsverbeteringen. Want in de dagelijkse praktijk van de champignonteler moet onze compost zich bewijzen.

De champignonmarkt dwingt ons om creatief te zijn, om te innoveren. Dat geldt nu meer dan ooit. In de strategie van CNC Grondstoffen speelt innovatie dan ook een belangrijke rol. Belangrijke onderzoeksthema’s zijn betere benutting van substraten, alternatieve substraten, valorisatie van reststromen en een snellere detectie van ziekteverwekkers.