Duurzaamheid

Onze compost voor de teelt van champignons is een cradle to cradle product. Wat voor andere bedrijven afval is, is voor ons het startpunt.

Onze compost wordt bereid uit paardenmest van maneges, kippenmest uit de pluimveehouderij, stro - dat een bijproduct is uit de graanteelt - en gips, dat vrijkomt bij diverse industriële processen. Jaarlijks geeft CNC Grondstoffen meer dan 600.000 ton reststromen een nieuw leven. Dat maakt ons bedrijf een duurzame schakel in de keten. Na de teelt van champignons is de compost als hoogwaardige bodemverbeteraar inzetbaar in de landbouw, om zo de kringloop compleet te maken.

 


We care

Binnen onze bedrijfsvoering werken we continu aan energiebesparingen, reductie van afvalstromen, veilige werkomstandigheden en ondersteunen we een aantal maatschappelijke doelen. Ons MVO-programma is opgebouwd rondom 4 kernthema’s: respect voor milieu, voeding & gezondheid, ketenverantwoordelijkheid, sociaal & maatschappelijk betrokken.