Project Ecopalo

Logo PNB en EU POP3

Om champignons te kunnen telen wordt er gebruik gemaakt van compost en dekaarde. Veen is een belangrijke grondstof voor de productie van dekaarde. Omdat de afgraving van veen onder druk staat (CO2 uitstoot bij de vervening, afname biodiversiteit) wordt er al lang gezocht naar een geschikt alternatief voor veen. Sinds 2017 zijn CNC, telers en NewFoss gezamenlijk bezig om dit alternatief te ontwikkelen op basis van de door NewFoss geproduceerde gras-gebaseerde vezel. Deze grasvezel bezit net als veen goede vochtregulerende eigenschappen wat van belang is in de champignonteelt. Op kleine schaal heeft dekaarde met deze vezel als een van de grondstoffen, reeds goede resultaten laten zien.

Binnen project Ecopalo werken NewFoss, Heereco, Natuurmonumenten en CNC samen om een dekaarde te ontwikkelen die voor 30 tot 50% vrij is van veen. Natuurmonumenten levert binnen dit het gras dat door NewFoss als grondstof voor de productie van de vezelproject wordt gebruikt. CNC maakt met deze vezel een alternatieve dekaarde, die vervolgens door Heereco wordt getest op bruikbaarheid voor biologische geteelde champignons.

De binnen het project te beantwoorden vragen zijn o.a.: Is het maaisel van Natuurmonumenten uit haar natuurgebieden geschikt? Welke oogstmethode is het meest geschikt? Hoe kan de installatie van NewFoss een continue vezel aanleveren die geschikt is als veenvervanger? Hoe veranderen de opbrengsten? Hoeveel oogsten (vluchten) kunnen ermee gedraaid worden? Is de grasvezel voldoende hygiënisch? Wat is de kostprijs en economische haalbaarheid? Wat is de business case en verdienmodel voor de verschillende partijen in de keten? Moet het restmateriaal (de champost) anders behandeld worden?

Indien het project succesvol is, kan met grootschalige introductie van deze nieuwe dekaarde de CO2 footprint van champignonindustrie aanzienlijk worden gereduceerd.
Het project heeft een totaal budget van € 1.069.624. De Europese Unie financiert via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling voor € 228.715 mee aan het project. Daarnaast draagt ook Provincie Noord-Brabant voor € 228.715 bij aan de projectkosten. De overige kosten worden gedragen door de verschillende partners binnen het project.
Projectleider is Edwin Hamoen van NewFoss (tel. 06-2123 6345, eh@newfoss.com).