Jaarbericht 2016

Door de strategie te verleggen van integratie naar concentratie zijn de financiële vooruitzichten verbeterd. Dit is zichtbaar in de cijfers over 2016 en naar verwachting zal zich dit verder doorzetten in 2017. 

Het resultaat na belasting, ook wel bekend als het resultaat ‘onder aan de streep’, is gestegen van 0,8 miljoen euro in 2015 (exclusief de verwerking van de verkoop van Lutèce) naar 2,5 miljoen euro in 2016. In 2016 is de omzet gedaald van 91 miljoen euro in 2015 (exclusief de omzet van Lutèce) naar 89 miljoen euro in 2016. Dit kwam door een lager verkoopvolume van doorgroeide compost. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg van 5,1 miljoen euro naar 6,8 miljoen euro.

Lees het jaarbericht 2016.